Janina Medeišaitė ir Jonas Rapcevičius Liubave, apie 1936 m.