Iš kairės į dešinę: Henrikas Stempakas, Kazys Andriuškevičius ir Jonas Mickevičius (g. 1926 10 23) Liubave prie tvenkinio 1934 m.