Dvaro oficina 1940 metais
A. Macutkevičiaus fotografija
Istoriniai-architektūriniai tyrimai parodė, kad oficinos sienų architektūrinės raidos pradžia siekia XVIII šimtmečio vidurį, o pamatai slepia daugybę ankstesnių istorinių sluoksnių.
Tikėtina, kad XVIII a. viduryje dvaro lobynas (iždinė) buvo perstatytas į oficiną.