Prie Liubavo dvaro malūno, Stanislava Sveckevičienė (sėdi) ir malūnininko žmona Damulevskienė, apie 1935 m.