Jadvyga ir Aleksandras (g. 1917) Rapcevičiai su dukra Liubave prie tvenkinio, apie 1946 m. Jie gyveno dvaro pastate, vadinamame bravoru, vėliau oficinoje, 1947 m. išvyko į Lenkiją.