APaslaitisLiubavoDvaroKoplycia4
Ruins of the chapel of Liubavas Manor. Watercolour by Arūnas Paslaitis, 1995
Layout of Liubavas estate in 1857
The layout drawn up for Countess Kamila Tiškevičiūtė Slizienienė (Kamila Tyszkiewiczówna Slizieniowa).